Följande förväntar vi oss av dig som förälder/vårdnadshavare

 • Du är insatt i och följer de policys (publicerade på hemsidan) som Kungsbacka KK har tagit fram
 • Du deltar aktivt och tar ansvar för ditt tilldelade funktionärsuppdrag
 • Du ger tränarna förtroendet att sköta träningen.
 • Du kommunicerar inte med ditt barn under träningspasset (många barn tappar då koncentrationen på gruppen, åkningen och tränaren).
 • Du får gärna titta på träningen, men från läktarplats.
 • För de mindre barnen, hjälp gärna både ditt och andras barn med ev. toalettbesök, omsnörning av skridskor eller trösta efter fall om du märker att det finns behov av det under träningen (i samråd med tränarna).
 • Du informerar ledare/tränare om barnet har någon sjukdom, allergi eller medicinering som de bör veta om för att kunna agera rätt.
 • Du hjälper till att föra fram relevant information till tränarna om det t.ex. är något som barnet pratar om hemma som tränaren bör veta.

Du stöttar ditt barn genom att så långt som möjligt se till att han eller hon:

 • kommer i tid till träningen
 • har med sig rätt utrustning
 • är utvilad och har hunnit äta innan träningen
 • vid behov har med sig lämpligt mellanmål
 • avstår träning vid sjukdomskänning
 • uppmuntrar ditt barn i alla lägen.

Du verkar för en god kommunikation inom klubben. Har du några frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta föreningens styrelse.
Du bidrar till föreningens verksamhet bl.a. genom bemanning eller bakning vid arrangemang och/eller deltagande i olika arbetsgrupper.
Du betalar fakturorna i tid. För de mindre barnen debiteras träningsavgifterna på förhand, för de äldre i efterhand.

Ta del av klubbens förväntningar

Svenska Konståkningsförbundets handbok uppdateras men kommer finnas här när de är klara