Syftet med certifieringen är att barn, ungdomar och andra aktiva ska kunna vara aktiva i en hälsosam och ännu tryggare föreningsmiljö.

Certifieringen innebär att samma krav ställs på föreningarna om vad de ska genomföra och uppnå för att bli certifierade. På så sätt skapas ännu bättre förutsättningar för en mer systematisk kvalitet och vad man som ledare, aktiv och förälder kan förvänta sig av föreningen – när det gäller mångfald, alkohol och droger, kränkningar och mobbning med mera.

Kungsbacka Konståkningsklubbs, verksamhetsidé är att vi på alla nivåer vill bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt, såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Vi bedriver verksamhet från mycket små barn i skridskoskola upp till unga vuxna som tävlar på elitnivå.

Vi vill att alla medlemmar ska vara medvetna om sin hälsa genom goda kostvanor, fysisk aktivitet och ett gott kamratskap. Vi vill också att medlemmarna ska inse att alkohol och droger inte hör ihop med vare sig god hälsa eller idrottsutövande.

Kungsbacka Konståkningsklubb är en förening som är Hälsocertifierad i enlighet med Kungsbacka kommuns riktlinjer. ”För att uppfylla kriterierna för certifieringen skall det bl.a. finnas Policy för Drogförebyggande arbete och Värdegrund med tillhörande handlingsplaner samt en Utbildningsplan för höjd utbildningsnivå till barn- och ungdomsledare. ”

Läs mer om vad det innebär att föreningen ähälsocertifierad

Hälsocertifiering Kungsbacka kommun