Samtliga åkare som deltar i test eller någon form av tävlingsaktivitet har licens. I åkarlicensen ingår en olycksfallsförsäkring som gäller under träningar och tävlingar samt vid resa till och från dessa. Licensen gäller från 1 september till 31 augusti följande år. Licens som löses efter 1 augusti gäller även för den kommande licensperioden.

Observera att det är åkarens förening som anmäler licensen till Folksam, inte åkaren själv.

Läs mer om licensen

Om du råkar ut för en skada
Har du råkat ut för en idrottsskada i samband med träning eller tävling anmäler du detta till Folksam på telefon nr 08-772 87 40.