När säsongen inleds V34 delar flera föreningar på antal istimmar i Kungsbacka ishall.

Runt v48, när bandyn flyttar ut sin träning till Sjöaremossen, får vi fler istimmar och träningsmängden ökar för många grupper.
Klubben fördelar träningstillfällena enligt principen att de yngre åkarna får de tidiga tiderna på vardagarna dvs fr 15.00, detta eftersom äldre åkare har svårt att hinna från skolan. De äldre åkarna kan få tider som sträcker sig till 22.00. Elitåkare/elitlag får i första hand sina timmar enligt SKF:s riktlinjer och sedan fördelas antal träningstillfällen proportionerligt tävlingsåkare, fortsättningsåkare, nybörjare och skridskoskola.

Hänsyn vid schemaläggning tas i möjligaste mån till krock mellan discipliner och skolschema. 
Att åka konståkning i Kungsbacka Konståkningsklubb kräver dock en viss logistik på vardagarna.

Frågor ang schemaläggning och träningstider besvaras i första hand av huvudtränare Anna Iverlind