När säsongen inleds V34 delar flera föreningar på antal istimmar i Kungsbacka ishall.
Runt V48, när bandyn flyttar ut sin träning till Sjöaremossen, får vi fler istimmar och antal träningstillfällen ökar för de flesta grupperna.

Klubben fördelar träningstillfällena enligt principen att de yngre/lägre testade åkarna får de tidiga tiderna på vardagarna dvs fr 15.00. De äldre/högtestade åkarna kan få tider som sträcker sig till 22.00. Elitåkare/elitlag får i första hand sina timmar enligt SKF:s riktlinjer och sedan fördelas antal träningstillfällen proportionerligt tävlingsåkare, fortsättningsåkare, nybörjare och skridskoskola.

Hänsyn vid schemaläggning tas i möjligaste mån till krock mellan discipliner och skolschema. 

Vill man åka konståkning i Kungsbacka Konståkningsklubb så krävs det en viss logistik på vardagarna.