Synkroniserad Konståkning är konståkningens lagsport och den yngsta disciplinen inom konståkning. Synkro går ut på att de individuella åkarna strävar efter att åka så samspelt som möjligt, i harmoni med musiken, i olika formationer såsom cirklar, linjer, hjul och block. Ett lag består, beroende av tävlingsklass, av 8-24 åkare på isen och upp till åtta reserver. De flesta klasser tävlar med 12-16 åkare.  I Sverige finns det tio olika tävlingsklasser: stjärnklass, pre-juvenile, juvenile, basic novice, advanced novice, junior, senior, masters, open och mix. De flesta klasser tävlar med enbart ett friåkningsprogram men i junior- och seniorklassen tävlar man med både ett kortprogram och ett friåkningsprogram.

Kungsbacka konståkningsklubb strävar efter att ha fyra synkrolag:

  • Synkroteknik – Team Bliss
  • Juvenile – Team Happiness
  • Advanced Novice – Team Together (Vilande)
  • Mixlag – Team Forever
  • Juniorlag – Team Spirit

Våra yngsta åkare kan få möjlighet att vara åka med Team Bliss ( förberednande synkroträning) som säsongen 23/24 tränas av Lena Ehreborg och Helena Ericson

Klubben yngsta tävlingslag är Team Happiness  som tävlar i klassen juvenile. Tränas av Carolina Ehrenborg och Elin Andersson

Säsongen 23/24 kommer advanced novice laget på grund av åkarbrist att vara på paus.
Vid intresse kontakta Lena Ehrenborg

Alla åkare som åkt i Together som blir för gamla för att vara kvar i advanced novice klassen är välkomna att åka i Spirit, som även har öppna träningar där åkare från andra klubbar också är välkomna kontakta Malin Heidenfors

Team Spirit är ett samarbete mellan klubbarna i Mölndals  Konståkningsklubb och Kungsbacka Konståkningsklubb

Team Forever klubbens mixlag som startades upp säsongen 23/24. Mixedklassen riktar sig till de åkare som gärna vill åka synkro men som inte vill lägga mer än en dag i veckan på träningen. 

 

Synkro är ett väldigt bra komplement till singelåkningen som bidrar till att åkarnas skridskoteknik, känsla för musik och förmågan att uttrycka sig på isen utvecklas, samtidigt som det ger en ökad laganda i föreningen. Enbart när man kommer upp i de äldre lagen är det möjligt att endast åka synkro, vi som klubb vill dock att man ska åka både singel och synkro så länge som möjligt för att utvecklas optimalt då det på högre nivå inom synkron numera kräver mycket singelfärdigheter. 
Kungsbacka Konståkningsklubb arbetar kontinuerligt med en handlingsplan för att kunna möta de krav som ställs på synkron som lag och på varje enskild åkare. Förflyttning mellan lagen bestäms av tränarna utefter behov och lediga platser i de olika lagen: Happiness och Together. 

Fotograf