Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland är idrottsrörelsens bildnings- och utbildningsorganisation. Att stimulera människors lärande är en viktig uppgift. De medverkar till utveckling av idrottsföreningar och specialidrottsdistriktsförbund.

Vid varje arrangemang/tävlingar/läger/utbildning osv inom klubben och i grupper om minst 3 stycken så skickar man vad man gjort samt fullständig deltagarlista med för och efternamn samt hela personnummer (12 siffror) till Justus.strid@kungsbackakk.se. som rapporterar in det

Detta gör vi för att samla så kallade sisupoäng. Sisupoäng kan användas för att få ekonomisk hjälp ifrån SISU att anlita dietist, sjukgymnast, mentaltränare eller likande för föreläsningar eller kurser. Alternativt för att bekosta våra tränares vidareutbildningar inom allt från pedagogik till åldersanpassad fysisk träning eller att hantera barn och ungas olika behov. Man kan också få hjälp med material i utbildningssyfte, allt från böcker till redskap. För att vi som klubb ska kunna utvecklas och vara vårat bästa för så många barn som möjligt och samtidigt kunna hålla kostnaderna nere så är detta såklart jätteviktigt.

Resurserna kan sedan användas till att bekosta annat inom klubbens verksamhet som ex föreläsning, utbildning och material.

Exempel att rapportera.

 • Tävlingsplanering
 • Planering av läger
 • Gruppsamtal
 • Föräldrarmöten
 • Värdegrundssamtal
 • Regelgenomgång
 • Diskussioner kring rekrytering och marknadsföring
 • Arbetsgrupper, kommittéer etc.
 • Tränarmöten
 • Utbildning av ledare, aktiva och föräldrar
 • Lärgrupp

 

Lärgrupp Minst tre studietimmar (45 min) dvs 3×45 min (behöver ej vara i direkt anslutning)

 • Minst tre deltagare, inkl. ledare
 • Alla ska kunna delta i diskussionen
 • Alla deltagare ska vara informerade om att SISU Idrottsutbildarna är anordnare av lärgruppen och att föreningen samverkar med SISU Idrottsutbildarna 

Direkt efter avslutad lärgrupp, utbildning eller sammankomst maila Justus så vi rapportera så snart som möjligt
Vid frågor kontakta gärna Justus så hjälper han till.