Vid frånvaro på minst en månad och mot uppvisande av läkarintyg kan träningsavgift reduceras efter karensen på 4 veckor. När åkaren sedan går på is igen så betalas full träningskostnad även om en upptrappning i träningsmängd sker långsamt. Kontakta styrelsen. 

Frågor om avgifter besvaras av kassören maila  styrelsen