Styrelsen

Säsong 24/25

Ordförande
Alexandra Funseth

Vice ordförande / Ledamot
Staffan Sjöstedt

Ledamot
Olga Calcagnille
Ledamot
Katarina Rautenberg
Ledamot
Natalia Konieczna
Ledamot
Maria Petersson
Ledamot
Malin Johansson
Suppleant
Anna Engström
Suppleant
Charlotta Mellegård
Suppleant
Helena Heuman

Kontakt

Önskar du komma i kontakt med styrelsen vänligen maila styrelsen. Styrelsen arbetar ideellt och svarar så snart som möjligt vardagar

Valberedning

Annika Ulfsdotter (sammankallande)
Mattias Andersson
Terese Abrahamsson

Revisorer

Lillian Håkansson, L-Håk Revision AB