Testsystem

Test

När åkaren har klarat av klubbens tre märken är det dags för test i enlighet med Svenska Konståkningsförbundet testsystem.

 Svenska Konståkningsförbundets testsystem syftar till

  • att tidigt utveckla grundläggande skridskoteknik
  • att bygga upp åkarens teknik i lagom takt
  • att kvalitetssäkra åkarnas teknik
    • att klassificera åkarna för tävlingar

Kungsbacka Konståkningsklubb arrangerar test i egen regi under säsongen. 

Vem som är mogen att testa avgör tränaren tillsammans med huvudtränaren efter det får åkaren frågan om den vill. Huvudtränaren anmäler till testansvariga vilka som skall testa som då upprättar ett tidsschema. Schema med aktuella åkare mejlas ut.

För att ge åkaren en möjlighet att tillsammans med tränaren förbereda sig och genomföra sitt test vill vi att man respektera att inga åskare är tillåtna.

Åkarlicens

För att få testa så måste din åkarlicens vara betald, den betalas av klubben och faktureras åkaren. Licensen gäller mellan 1 september – 31 augusti.

Testkort

Klubben har åkarens testkort och ser till att klubbens testansvarig har de tillgängliga vid testet.

Om åkaren skall testa hos annan klubb hämtas testkortet ut hos kansliet och återlämnas efter test. 

Tävlingstest

Tävlingstest 250 kr

Tävlingstest godkänns i samband med märkestagning och möjliggör att åkaren får tävla enligt Svenska Konståkningsförbundets regler. I samband med detta löses licens för åkaren första gången och denna avgiften faktureras åkaren.

Test 1 – 4

Test 1 – 4  kostar 200 kr/test 

Rest 100 kr/test

Avgiften täcker kostnad för domare och is.

Avgiften faktureras ut enligt presenterad testlista på hemsidan. Viktigt att åkare som står på testlistan men som ej skall testa meddelar testansvarig senast den tid som står angiven vid aktuell testdag för att slippa avgiften.

Test i annan klubb är tillåtet om tränaren är informerad. Kontakt tas även med klubbens testansvarig för att få testkortet som efter test i annan klubb lämnas åter till testansvarig. Anmälan och betalning sköter åkaren själv. 

Läs mer om test

Svenska Konståkningsförbundet

Ansvarig: Anna Ivelind