Styrelse 2023/2024

Ordförande: Alexandra Funseth

Ledarmot: Peter Beronius

Ledarmot: Olga Calcagnille

Ledarmot:  Henrik Lundberg

Ledarmot: Nina Martinsson

Ledarmot: Staffan Sjöstedt

Ledarmot: Natalia Konieczna

Suppleant: Katarina Rautenberg

Suppleant: Gabriella Kjellberg

Önskar du komma i kontakt med styrelsen vänligen maila 
styrelsen
Styrelsen arbetar ideellt och svarar så snart som möjligt vardagar

Valberedning

Joakim Sporre (sammankallande)

Annika Ulfsdotter

Revisorer

Lillian Håkansson, L-Håk Revision AB