Styrelsen

Ordförande
Alexandra Funseth

Ledarmot
Peter Beronius
Ledarmot
Katarina Rautenberg
Ledarmot
Henrik Lundberg
Ledarmot
Nina Martinsson
Ledarmot
Staffan Sjöstedt
Ledarmot
Natalia Konieczna
Suppleant
Olga Calcagnille
Suppleant
Gabriella Kjellberg

Kontakt

Önskar du komma i kontakt med styrelsen vänligen maila styrelsen. Styrelsen arbetar ideellt och svarar så snart som möjligt vardagar

Valberedning

Joakim Sporre (sammankallande)
Annika Ulfsdotter

Revisorer

Lillian Håkansson, L-Håk Revision AB