Stadgar

Stadgar

Föreningens stadgar är ett viktigt dokument och själva grunden för  verksamheten. Enligt föreningens stadgar skall Kungsbacka Konståkningsklubb bedriva konståkning i form av skridskoskola, singel och synkro

Stadgeändring i samband med årsmötet 2017. Styrelsen föreslår en stadgeändring vad gäller senaste datumet för då årsmötet behörigen skall få hållas. Styrelsen föreslår att ändra datumet från 1:e september till siste september. Stämman godkände stadgeändringen.

Stadgeändring i samband med årsmötet 2018 beslutade årsstämman att lägga till följande förtydligande ”Kungsbacka Konståkningsklubb skall verka aktivt för att värna om klubbens utveckling och nyrekrytering inom både singel och synkro.

Stadegändring i samband med årsmöte 2021 bslutade årsstämman att ha verksamhetsår xx-05-01  — yy-04-30


Stadgar Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 Reviderad 20210928