REGISTERUTDRAG

Från 1 januari 2020 ska alla idrotts- föreningar inom RF kontrollera begränsat registerutdrag för ledare från 15 år som har direkt och regelbunden kontakt med barn (alla under 18 år).

Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Utdragen beställs av ledarna och återlämnas direkt efter kontrollen. Ingen arkivering får ske av föreningen.

Ansvarig för kontrollen inom KunKK är Styrelsens ordförande. Kontrollen utförs årligen vid årsskiftet, samt då nya ledare tillkommer.

Se även RFs Lathund för registerutdrag.