Tack

Säsongen 23/24 går mot sitt slut och under gårdagen hade klubben sitt Årsmöte. Tack till er som närvarade. Under mötet valdes nya ledamöter och suppleanter in och vi hälsa de varmt välkomna.

Vi vill  passa på att Tacka Henrik Lundberg, Nina Martinsson och Peter Beronius för deras arbete som ledamöter i styrelsen och för deras fina arbete i klubben under flera år. Samt så vill vi tacka Gabriella Kjellberg för hennes arbete som suppleant.

Trevlig sommar!