Kunskapsmärken

Kontrolleras innan vi lägger ut

Märkestagning och godkännande av tävlingstest sker regelbundet under terminen.

Riktlinjer

Kungsbacka konståkningsklubb har tre kunskapsmärken som man skall ha klarat innan man får ta av sig hjälmen.

Oavsett vilket märke som ska godkännas gäller följande:
• Helheten är viktig
• God kroppskontroll.

Kunskapsmärke köps 

Kunskapsmärkena kostar 30 kr/styck och finns att köpa hos tränarna när märkesgrupperna tränar eller i kansliet. Betalas med swish 123 51274 10

Första märket

 Får godkännas av respektive tränare.

• Åkning framåt utan att använda taggarna.
• Åkning bakåt, rak i ryggen, med lagom fart.
• Stork-position på vänster och höger ben, rak
  skena, sex sekunder.


Andra märket

 Ska godkännas av två tränare

• Saxning framåt i en åtta med rak rygg, utan att använda taggarna.
• Saxning bakåt i en åtta med rätt armställning, sidbyte innerskär.
• I saxningen ska fråntrycket komma från hel skena, inga taggar.
• Saxningen ska ha en jämn rytm, skridskorna på rätt skär.
• Rätt kroppslutning.
• Flygskär på vänster och höger ben på rak skena med åkfoten i kroppsriktningen. Flygskäret ska hållas i 6 sek på rak skena. Fribenet rakt bak.


Tredje märket

Ska godkännas av två tränare.

• Bågar: Ska vara lika stora, fråntryck med hel  skena.
• Treahopp: God fart, upphopp från tagg, glid i  landning ca 5 sek.
• Piruett: 6 varv på rakt ben.

Åkaren får endast godkännas på 3:e märket om tränarna anser att åkaren är tillräckligt säker för att kunna åka utan hjälm.

Tävlingstest  Läs mer

Godkänns av huvudtränare alternativt 2B tränare

1. Generell kunskap Åkaren ska visa att den har kunskap om de olika elementen. Åkaren förväntas att åka med ganska bra skär och hållning genom hela testen. Ingen stor teknisk förmåga förväntas. Åkaren ska vara redo för att tävla stjärntävling.

2. Utfallssteg saxning bakåt Steget utförs i god fart över ca 2/3-delar av banan. Åkaren ska klara den grundläggande saxningstekniken med stil och hållning. Viktigt är att åkaren kan korsa ordentligt i saxningen och kan stå kontrollerat i utfallspositionen. Inget krav på skär finns. Steget får börja med fart.

3. Flygskär framåt ytterskär Flygskäret utförs på ytterskärsbåge på valfri fot. Benen och armar ska vara sträckta och frifoten över höfthöjd. Positionen ska hållas i minst 3 sekunder.

4. Piruett på en fot i tupp-position, 3 varv Piruetten utförs med korrekt ingång från bakåt innerskär och utgång på bakåt ytterskär. Tre varv utförs sedan positionen intagits. Inga krav på vandringsmån, dock ska viss kontroll finnas i rotationen.

5. Treavals, båda håll En (1) sekvens med minst fyra (4) treor utförs i följd på cirkel. Treavalserna ska börjas med fart och ska utföras med jämn rytm och på skär. Åkarmen styr trean. Kroppens lutning är viktig men huvudsaken är god kroppskontroll. Vid fotbyte efter trean bör fötterna vara samlade. Jämnstora bågar och god sträckning i landningsposition mellan treorna eftersträvas. Utförs åt båda håll.

6. Framåt innerskärs mohawk En (1) sekvens med minst fyra (4) öppna mohawks på innerskär framåt utförs i följd på cirkel. Mohawks ska börjas med fart. Varje mohawk avslutas med ett fotbyte och sträckning i landningsposition. En (1) framåt saxning mellan varje mohawk. Viktigast är att fotisättningarna utförs på skär och att skären både framåt och bakåt utförs på samma cirkelspår. Åkaren ska kunna hålla lutningen med bibehållen fart, glid och rytm. Utförs åt båda håll.

7. Bågar framåt ytterskär En (1) sekvens om fyra (4) halvcirklar, två (2) per fot åks över banans kortsida med hockeylinje som längdaxel. Halvcirklarna åks med riktiga avsparkar, ej tå/tagg, och växlar mellan höger och vänster fot. Vid fotbytet görs en samlad avspark, inga kliv. Skäret ska hållas från start och genom hela halvcirkeln. Bågarna ska vara lika stora på vänster och höger fot. Åkarmen börjar fram, armoch benpositionen växlas genom en kontrollerad rörelse, gärna nära kroppen, vid toppen av halvcirkeln. Åkarens längd avgör halvcirklarnas storlek och hur mycket isyta som utnyttjas till antalet bågar